Escola de Formació


ESCOLA de FORMACIÓ en IOGA

Inici de la primera promoció: octubre del 2010.
Dirigida per Swami Viran, i un equip qualificat. Seguim les directrius de l’escola mare : El Yoga International Institute, fundat per Swami Gushananda l’any 1974.

Des del seu inici es fa en coordinació i cooperació amb el Centre PRANA de Vallgorguina, que compta amb el seu propi equip, entre els quals dues persones diplomades perl Yoga International Institute.

Objectius
El primer objectiu és conèixer el Ioga per la pròpia pràctica i experiència. Junt amb la comprensió de la teoria, obtindràs així un bagatge que et serà fàcil compartir des de la teva pròpia vivència. Esdevindràs un “comunicador” de l’Art de Viure en Harmonia.

Continguts
Consta de dos anys de durada, dedicats a l’estudi i la pràctica de la ciència i filosofia del Ioga, a més d’altres matèries relacionades.
El programa està concebut com a una “immersió” en el món del Ioga : “All Yoga”. Les hores de convivència i estudi es porten a terme en un Monestir, amb l’estil propi d’un Ashram. Per tant en un ambient d’unció, silenci, respecte i amor.
Podem expressar el contingut en tres grans blocs:
1. Ioga : Filosofia de Vida, els Mestres i els texts.
2. Ioga : Les tècniques : iniciació, pràctica i coneixement.
3. Base fisiològica : Coneixement del cos físic, de la seva salut i
nutrició.

Dinàmica acadèmica
El primer curs es dedicarà al coneixement general de totes les tècniques, a la pràctica de les més bàsiques i fonamentals i a l’establiment d’una Sàdhana personal. També aprendrem a donar una sessió de Ioga bàsica.
El segon curs, es dedicarà a la consolidació i aprofundiment en el coneixement per la pròpia investigació. A mes es farà una petita incursió en altres disciplines per ampliar la perspectiva dels mitjans de salut i evolució personal.

Per més informació cal contactar personalment amb Swami Viran:

e-mail: swamiviran@virananandayogaashram.org

Tel: 633 719 334